top of page

Sản phẩm hội tụ tinh hoa bài thuốc tắm phục hồi sức khoẻ của người Dao Đỏ, phù hợp những người bận rộn và muốn chăm sóc sức khoẻ thường xuyên tại nhà. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khoẻ không chỉ cho bạn mà còn cho mọi người trong gia đình.

Nước ngâm tắm lá Dao đỏ

180.000₫Giá
  • Sambucus, Mussaenda, Ficus, Elsholzia

bottom of page